• *. TÓM TẮT THÀNH TÍCH CỦA HỌC VIỆN TRONG LĨNH VỰC HỢP TÁC QUỐC TẾ

    Thông qua hợp tác quốc tế, hình ảnh của Học viện đã được đông đảo bạn bè quốc tế biết đến, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước khác trên thế giới. Học viện đã trở thành nơi mà các cơ sở đào tạo, tổ chức quốc tế, đại sứ quán các nước, các chuyên gia, học giả trong và ngoài nước tin tưởng, mong muốn được thiết lập quan hệ hợp tác, tham gia hội thảo hay trình bày, thuyết giảng

1